Kirovohrad Oblast
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics

Рік Ім'я Клас A B C D E F G H Сума Дип.
2023 Vlasenko Zakhar Serhiiovych 11 73 0 9 0 80 35 20 4 221 III
2023 Voloshaniuk Oleksandr Viacheslavovych 8 0 0 0 0 15 0 0 0 15 P
2023 Savonchuk Stanislav Oleksandrovych 9 0 0 0 0 3 0 4 4 11 P
2023 Prybylov Oleksandr Volodymyrovych 10 0 0 0 0 3 0 4 0 7 P
2021 Yahotin Nazarii Valentynovych 10 100 59 0 0 73 15 0 0 247 III
2020 Moskalenko Vladyslav Yuriiovych 11 100 0 85 16 100 0 0 0 301 III
2020 Yahotin Nazarii Valentynovych 9 100 41 0 0 100 0 0 0 241 III
2020 Lukianets Yaroslav Ivanovych 11 100 0 0 0 100 0 0 0 200 P
2020 Vlasenko Zakhar Serhiiovych 8 0 0 0 0 44 0 0 0 44 P
2019 Lukianets Yaroslav Ivanovych 10 46 29 0 0 100 41 0 2 218 III
2019 Moskalenko Vladyslav Yuriiovych 10 46 0 0 0 100 66 0 0 212 III
2019 Ohorodnii Bohdan Ihorovych 9 26 6 0 3 100 41 0 2 178 III
2019 Karaush Dmytro Oleksandrovych 10 11 6 0 0 41 21 0 0 79 P
2018 Saienko Kateryna Yuriivna 11 100 64 0 29 41 68 43 0 345 P
2018 Moskalenko Vladyslav Yuriiovych 9 100 41 0 0 74 30 0 0 245 III
2018 Balashov Oleksandr Serhiiovych 11 62 13 0 0 74 30 29 0 208 P
2018 Karaush Dmytro Oleksandrovych 9 18 0 0 0 41 0 21 0 80 P
2018 Kramarenko Vladyslav Valeriiovych 8 22 0 0 0 41 0 7 0 70 P
2018 Ohorodnii Bohdan Ihorovych 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
2017 Tsypko Anton Vladyslavovych 11 100 100 100 50 100 100 70 80 700 I
2017 Saienko Kateryna Yuriivna 10 20 20 45 15 60 100 45 50 355 III
2017 Koptiev Ruslan Valeriiovych 11 20 10 25 15 100 10 30 50 260 P
2017 Lukianets Yaroslav Ivanovych 8 80 0 10 0 20 100 35 0 245 P
2017 Karaush Dmytro Oleksandrovych 8 0 25 40 0 25 100 35 5 230 P
2017 Barakaiev Ihor Ihorovych 10 0 10 30 0 30 95 0 0 165 P
2016 Tsypko Anton Vladyslavovych 10 100 28 100 100 100 100 100 10 638 I
2016 Baliuk Vladyslav Serhiiovych 11 100 0 30 0 100 85 6 0 321 P
2016 Koptiev Ruslan Valeriiovych 10 100 16 0 0 100 55 6 10 287 P
2016 Saienko Kateryna Yuriivna 9 100 0 0 0 100 60 6 0 266 P
2016 Barakaiev Ihor Ihorovych 9 75 0 35 0 65 30 6 0 211 P
2016 Karaush Dmytro Oleksandrovych 7 75 4 40 0 10 55 0 10 194 P
2015 Tsypko Anton Vladyslavovych 9 100 100 50 30 100 95 25 70 570 I
2015 Ursatyi Oleksandr Vasylovych 10 70 100 5 0 100 5 0 0 280 P
2015 Kurkula Ivan Oleksandrovych 11 100 10 10 0 100 15 10 5 250 P
2014 Baliuk Vladyslav Serhiiovych 9 100 25 0 0 80 0 0 0 205 P
2014 Vasylenko Artem Volodymyrovych 10 65 25 10 0 70 0 0 0 170 P
2014 Kurkula Ivan Oleksandrovych 10 30 15 10 0 30 30 0 0 115 P
2014 Fedkiv Roman Romanovych 10 75 10 0 0 15 0 0 5 105 P
2013 Yermakov Vladyslav Oleksandrovych 10 100 100 100 10 100 70 20 0 500 I
2013 Stratonov Denys Volodymyrovych 10 100 45 40 0 100 80 20 0 385 III
2013 Boikov Ivan Viacheslavovych 11 100 40 40 0 100 70 10 0 360 P
2013 Novokhatskyi Taras Ihorovych 10 100 20 40 0 100 60 35 0 355 III
2013 Levchenko Illia Volodymyrovych 9 60 50 10 0 100 40 20 0 280 III
2013 Vereshchaka Artem Oleksandrovych 11 60 15 40 0 45 70 5 0 235 P
2013 Zhovklyi Vladyslav Serhiiovych 10 60 20 0 0 90 30 20 0 220 P
2013 Chemerys Pavlo Oleksandrovych 9 45 15 10 0 80 30 20 5 205 P
2013 Kondratiev Dmytro Oleksandrovych 11 60 15 10 0 75 20 20 0 200 P
2013 Vasylenko Artem Volodymyrovych 9 60 5 30 0 15 20 25 5 160 P
2012 Nahin Serhii Yuriiovych 11 100 100 100 90 100 100 100 30 720 I
2012 Furko Roman Volodymyrovych 10 100 100 100 5 100 100 100 15 620 I
2012 Rubanenko Roman Serhiiovych 10 100 100 100 60 100 100 50 0 610 I
2012 Lukianets Valentyn Ivanovych 11 100 100 85 30 90 100 50 30 585 II
2012 Mostovyi Andrii Volodymyrovych 10 100 100 45 45 100 100 60 0 550 II
2012 Oryshych Serhii Serhiiovych 10 100 100 35 30 100 100 65 0 530 II
2012 Kushnirenko Roman Vladyslavovych 10 100 50 20 0 100 100 35 15 420 III
2012 Yeryfa Serhii Leonidovych 11 100 55 15 0 100 100 40 0 410 III
2012 Boikov Ivan Viacheslavovych 10 90 55 15 0 100 100 50 0 410 III
2012 Yermakov Vladyslav Oleksandrovych 9 100 50 0 5 100 100 40 0 395 II
2012 Omelianenko Andrii Mykolaiovych 9 100 50 20 0 40 100 45 0 355 III
2012 Bobyk Yehor Volodymyrovych 10 90 50 20 0 80 95 20 0 355 III
2012 Stratonov Denys Volodymyrovych 9 100 50 20 0 100 70 15 0 355 III
2011 Nahin Serhii Yuriiovych 10 100 55 50 100 95 10 410 I
2011 Furko Roman Volodymyrovych 9 90 10 40 100 100 5 345 I
2011 Rubanenko Roman Serhiiovych 9 100 60 40 100 25 5 330 I
2011 Lukianets Valentyn Ivanovych 10 90 50 45 100 15 0 300 II
2011 Lavrynenko Mark Oleksandrovych 11 100 15 50 100 20 15 300 II
2011 Mostovyi Andrii Volodymyrovych 9 100 30 20 100 45 5 300 I
2011 Oryshych Serhii Serhiiovych 9 60 30 50 100 40 15 295 II
2011 Kushnirenko Roman Vladyslavovych 9 100 45 0 50 15 0 210 II
2011 Boikov Ivan Viacheslavovych 9 90 5 10 50 20 0 175 II
2011 Yeryfa Serhii Leonidovych 10 50 45 0 50 5 0 150 III
2011 Shevchenko Serhii Oleksandrovych 11 80 0 0 50 15 0 145 P
2011 Savenko Nataliia Serhiivna 11 30 15 0 50 5 5 105 P
2010 Nahin Serhii Yuriiovych 9 5 40 20 100 100 20 285 II
2010 Lavrynenko Mark Oleksandrovych 10 100 25 20 100 20 20 285 I
2010 Rubanenko Roman Serhiiovych 8 95 15 20 50 75 0 255 I
2010 Lukianets Valentyn Ivanovych 9 100 15 20 80 0 20 235 I
2010 Savenko Nataliia Serhiivna 10 100 15 5 40 15 0 175 III
2010 Yeryfa Serhii Leonidovych 9 100 15 5 50 5 0 175 II
2010 Shevchenko Serhii Oleksandrovych 10 100 15 5 40 0 0 160 III
2010 Ohloblia Yaroslav Ihorovych 11 100 25 5 10 15 0 155 P
2010 Mostovyi Andrii Volodymyrovych 8 5 20 0 40 25 0 90 P
2010 Oryshych Serhii Serhiiovych 8 5 15 20 50 0 0 90 P
2010 Zlochevskyi Serhii Andriiovych 11 5 15 0 40 5 5 70 P
2010 Kushnirenko Roman Vladyslavovych 8 5 0 0 40 15 0 60 P
2009 Palamarchuk Stepan Mykhailovych 11 100 100 60 100 75 90 525 I
2009 Hrynko Vladyslav Andriiovych 11 100 40 10 100 50 70 370 III
2009 Varlamova Maryna Serhiivna 11 100 25 10 80 90 30 335 III
2009 Nahin Serhii Yuriiovych 8 100 30 0 100 65 20 315 I
2009 Sahach Yaroslav 9 100 35 0 100 10 20 265 II
2009 Ohloblia Yaroslav Ihorovych 10 70 30 0 60 35 30 225 III
2009 Lukianets Valentyn Ivanovych 8 10 30 0 100 10 30 180 III
2009 Shevchenko Serhii Oleksandrovych 9 40 25 0 100 0 10 175 III
2009 Lavrynenko Mark Oleksandrovych 9 10 10 0 100 10 30 160 P
2009 Yeryfa Serhii Leonidovych 8 10 5 0 100 0 30 145 P
2008 Dzhumaniiazov Rustam Shukhratovych 11 230 200 430 I
2008 Simonenko Ruslan Yevhenovych 11 190 190 380 I
2008 Palamarchuk Stepan Mykhailovych 10 190 120 310 II
2008 Hrynko Vladyslav Andriiovych 10 160 150 310 II
2008 Kareta Maksym Stanislavovych 11 160 130 290 III
2008 Melnyk Serhii Valentynovych 11 160 130 290 III
2008 Varlamova Maryna Serhiivna 10 110 120 230 III
2008 Kataieva Nataliia Yuriivna 11 100 80 180 P
2008 Shevchenko Serhii Oleksandrovych 8 100 60 160 III
2008 Nahin Serhii Yuriiovych 7 70 35 105 P
2008 Lukianets Valentyn Ivanovych 7 30 25 55 P
2007 Simonenko Ruslan Yevhenovych 10 100 100 10 100 20 30 360 I
2007 Dzhumaniiazov Rustam Shukhratovych 10 100 60 30 100 20 35 345 II
2007 Palamarchuk Stepan Mykhailovych 9 100 50 5 100 15 20 290 I
2007 Kareta Maksym Stanislavovych 10 100 95 5 45 10 20 275 I
2007 Borovyk Valentyna 11 100 15 15 0 0 5 135 P
2007 Hlushchenko Olena Anatoliivna 8 65 10 5 0 10 20 110 III
2007 Bahlai Vladyslav 8 15 10 5 0 5 30 65 P
2007 Melnyk Serhii Valentynovych 10 20 0 5 15 0 15 55 P
2007 Hrynko Vladyslav Andriiovych 9 10 5 5 0 15 0 35 P
2006 Simonenko Vladyslav 11 100 100 55 100 100 95 550 I
2006 Sardachuk Oleksii 11 100 20 30 95 15 40 300 III
2006 Podhornyi Dmytro 11 45 15 40 100 20 35 255 III
2006 Simonenko Ruslan Yevhenovych 9 100 0 45 50 15 45 255 I
2006 Dzhumaniiazov Rustam Shukhratovych 9 100 5 35 55 20 35 250 I
2006 Mishchenko Artem 11 100 10 15 55 15 45 240 III
2006 Palamarchuk Stepan Mykhailovych 8 60 15 30 55 15 35 210 II
2006 Khimich Mykhailo 11 65 5 25 20 45 30 190 P
2006 Kareta Maksym Stanislavovych 9 35 0 35 35 15 0 120 III
2005 Simonenko Vladyslav 10 100 100 0 30 10 35 275 II
2005 Dzhumaniiazov Rustam Shukhratovych 8 100 30 0 25 20 0 175 II
2005 Andreiev Oleksandr 11 100 20 0 25 5 0 150 P
2005 Palamarchuk Stepan Mykhailovych 7 100 5 0 0 5 35 145 III
2005 Simonenko Ruslan Yevhenovych 8 100 15 0 10 5 0 130 III
2005 Podhornyi Dmytro 10 100 20 0 5 0 0 125 P
2005 Sardachuk Oleksii 10 100 5 0 15 5 0 125 P
2004 Simonenko Vladyslav 9 100 100 5 100 35 0 340 II
2004 Liashenko Artem 11 90 35 0 100 40 20 285 III
2004 Andreiev Oleksandr 10 40 30 5 90 35 5 205 III
2004 Dzhumaniiazova Yevheniia 11 30 30 0 100 35 5 200 P
2004 Dzhumaniiazov Rustam Shukhratovych 7 40 5 5 0 100 0 150 P
2004 Simonenko Ruslan Yevhenovych 7 30 5 10 50 40 0 135 P
2004 Sardachuk Oleksii 9 20 0 0 30 10 15 75 P
2004 Sydorov Nazar 10 30 0 5 20 0 0 55 P
2003 Simonenko Vladyslav 8 20 0 0 30 90 5 145 III
2003 Dzhumaniiazova Yevheniia 10 0 23 5 30 0 30 88 III
2003 Korol Andrii 10 20 25 0 30 10 0 85 P
2003 Honcharenko Denys 11 20 0 5 30 5 5 65 P
2003 Simonenko Ruslan Yevhenovych 6 10 0 0 30 10 10 60 P
2003 Liashenko Artem 10 10 0 5 30 10 5 60 P
2003 Kryvak Oleh 11 0 0 0 20 0 0 20 P
2002 Levchenko Dmytro 8 11.25 3 45 3 60 31.5 24 179 I
2002 Simonenko Vladyslav 7 2.25 15 60 6 60 9 24 177 I
2002 Yaskov Oleksandr 11 18 16 54 2.25 54 9 12 166 II
2001 Kuzmiuk Oleksandr 11 55 9 23 23 110 III
2001 Yaskov Oleksandr 10 55 9 23 2 89 III
2001 Mamontov Maksym 10 19 9 2 2 32 P
2000 Fedorchenko Vitalii 11 5 19 7 5 13 49 III
2000 Kuzmiuk Oleksandr 10 3 4 0 5 5 17 P
2000 Khimich Oleksandr 9 5 1 4 1 4 15 P