Yan Alina Yanivna

Phantom42

Участь на Ukrainian Olympiad in Informatics

# Рік Команда Клас A B C D E F G H Сума Мк. Зм. Дип.
# 2017 UPML 11 100 55 20 5 100 100 40 65 485 18 35 III
# 2016 UPML 10 100 0 0 0 100 0 6 10 216 32 105 У

Участь на Ukrainian Mathematical Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Мк. Дип.
# 2017 UPML 11 7 7 0 0 7 7 0 2 30 12 III
# 2016 UPML 10 7 7 7 5 7 0 7 0 40 5 II
# 2015 UPML 9 7 7 7 0 7 7 0 5 40 7 II
# 2014 Odesa O. 8 7 0 0 0 1 0 3 7 18 12 III

Участь на European Girls' Mathematical Olympiad

Рік A B C D E F Сума Місце Медаль
2017 7 7 1 7 0 2 24 16/127 Silver