Ukrainian Mathematical Olympiad

Рік Місце
2024 Uzhorod
2023 Uzhorod
2021 Online (Kyiv)
2020 Online (Mykolaiv)
2019 Cherkasy
2018 Odesa
2017 Chernihiv
2016 Zaporizhzhia
2015 Chernivtsi
2014 Kyiv
2013 Lviv
2012 Kirovohrad
2011 Donetsk
2010 Poltava
2009 Rivne
2008 Dnipropetrovsk