Ivano-Frankivsk Oblast
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics

Рік Ім'я Клас A B C D E F G H Сума Дип.
2023 Psiuk Yurii Mykhailovych 9 100 56 67 14 100 100 56 4 497 I
2023 Foiak Vitalii Myroslavovych 10 100 72 9 14 100 100 58 4 457 II
2023 Hanushchak Roman Yaroslavovych 11 8 24 0 0 3 15 33 0 83 P
2023 Lyzen Vitalii Ihorovych 11 23 14 9 0 3 0 0 0 49 P
2021 Foiak Vitalii Myroslavovych 8 51 29 0 0 73 0 18 0 171 P
2020 Fylypiuk Andrii Mykhailovych 9 100 72 53 3 100 39 4 0 371 I
2020 Zolotarov Ivan Andriiovych 11 100 0 70 16 44 0 0 0 230 P
2020 Vasylyshyn Mykhailo Mykhailovych 10 100 0 7 13 100 0 8 0 228 P
2020 Bondar Anna Hryhorivna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
2019 Chudyk Mykhailo Mykhailovych 10 48 4 0 0 100 41 0 0 193 III
2019 Fylypiuk Andrii Mykhailovych 8 68 26 0 0 7 21 10 2 134 III
2019 Shtenovych Vasyl Vasylovych 11 26 0 0 0 22 21 0 0 69 P
2018 Chikh Bohdan Ivanovych 11 100 100 0 29 41 30 0 0 300 P
2018 Fylypiuk Andrii Mykhailovych 7 0 17 0 0 41 0 60 5 123 P
2018 Shtenovych Vasyl Vasylovych 10 18 5 0 0 41 0 30 19 113 P
2017 Chikh Bohdan Ivanovych 10 0 25 20 0 100 30 35 25 235 P
2017 Dankovych Bohdan Mykolaiovych 11 25 20 25 0 30 25 45 15 185 P
2017 Demediuk Vitalii Ihorovych 9 15 0 0 0 10 5 0 0 30 P
2016 Mocherniuk Danylo Vladyslavovych 11 100 0 40 10 100 85 0 10 345 P
2016 Zomchak Mykola Myroslavovych 11 100 0 15 0 10 80 0 25 230 P
2016 Tara Oleksandr Mykolaiovych 10 90 0 0 0 85 45 0 0 220 P
2015 Mykhailiv Yosyp Romanovych 11 80 60 0 0 100 85 10 0 335 P
2015 Mocherniuk Danylo Vladyslavovych 10 70 5 35 10 100 15 15 0 250 P
2015 Fedorak Bohdan Dmytrovych 11 80 60 10 0 0 5 10 30 195 P
2014 Hultaichuk Roman Dmytrovych 11 100 100 0 0 90 0 0 0 290 P
2014 Maliarchuk Andrii Romanovych 11 100 25 20 0 0 0 0 0 145 P
2014 Zubrei Taras Yevhenovych 10 35 25 0 0 50 25 0 0 135 P
2013 Maliarchuk Andrii Romanovych 10 60 0 0 0 65 60 20 0 205 P
2013 Slobodian Nazar Vasylovych 10 60 0 10 0 90 40 0 0 200 P
2013 Kuryliak Volodymyr Viktorovych 11 60 0 0 0 20 70 20 0 170 P
2013 Fastiuk Yevhen Ihorovych 11 60 0 0 0 45 60 0 0 165 P
2012 Chikh Volodymyr Ivanovych 11 100 40 20 30 100 95 50 0 435 III
2012 Savchuk Marko Andriiovych 10 90 50 15 0 40 100 30 0 325 P
2012 Hryniuk Oleksandr Yuriiovych 11 30 10 5 0 0 35 15 0 95 P
2012 Kvych Yurii Volodymyrovych 10 20 0 0 0 0 25 25 0 70 P
2011 Zdomskyi Ivan Volodymyrovych 11 90 70 45 100 20 5 330 II
2011 Sobashko Oleh Andriiovych 11 40 0 20 50 10 0 120 P
2011 Slyvka Taras Petrovych 11 40 0 5 50 5 0 100 P
2011 Strypa Vasyl Yaroslavovych 11 0 0 0 40 0 0 40 P
2010 Mykytsei Volodymyr Serhiiovych 11 100 20 0 70 5 0 195 III
2010 Dzoba Bohdan Olehovych 11 95 10 10 50 5 0 170 P
2010 Dvoiak Andrii Ihorovych 11 100 15 0 50 5 0 170 P
2009 Dvoiak Andrii Ihorovych 10 40 45 30 50 18.8 30 213.8 P
2009 Mykytsei Volodymyr Serhiiovych 10 100 35 0 50 0 20 205 P
2009 Maniukh Yaroslav 11 70 20 0 50 35 30 205 P
2009 Andrusiak Yurii 11 10 0 0 50 0 30 90 P
2008 Ilkiv Andrii Yevhenovych 11 170 130 300 III
2008 Yakushev Oleksandr Yuriiovych 11 110 140 250 III
2008 Kozak Mykhailo Ivanovych 11 60 65 125 P
2008 Popadiuk Vitalii Vasylovych 10 75 35 110 P
2007 Bunyk Taras 11 65 75 5 93.8 3.8 30 272.5 III
2007 Bedzir Oleksandr 11 100 35 15 100 5 0 255 III
2007 Ilkiv Andrii Yevhenovych 10 50 15 5 100 0 15 185 III
2007 Ovechkin Vadym 11 40 95 0 0 15 25 175 P
2006 Lozynskyi Ihor 11 95 50 0 95 50 35 325 II
2006 Huts Yurii 11 60 0 60 55 60 35 270 III
2006 Bunyk Taras 10 40 0 30 41.2 0 5 116.2 P
2006 Ilkiv Andrii Yevhenovych 9 0 0 15 65 5 20 105 P
2006 Kozak Mykhailo Ivanovych 9 30 0 5 25 25 0 85 P
2005 Prokipchyn Stepan 11 100 85 0 5 100 0 290 II
2005 Chobaniuk Nazar 11 50 25 0 50 15 40 180 III
2005 Lozynskyi Ihor 10 85 45 0 0 0 0 130 P
2005 Yatskiv Dmytro 11 45 0 0 15 5 0 65 P
2004 Yatskiv Dmytro 10 70 50 5 100 35 10 270 II
2004 Prokipchyn Stepan 10 10 0 10 90 35 5 150 P
2004 Perepichka Nazarii 11 0 0 10 10 15 5 40 P
2003 Chobaniuk Nazar 9 40 0 0 10 10 5 65 P
2003 Yatskiv Dmytro 9 30 0 0 10 5 0 45 P
2003 Babak Yurii 11 20 5 0 20 0 0 45 P
2002 Chobaniuk Nazar 8 18 10.5 0 0 24 27 12 92 III
2002 Ovcharenko Leonid 11 0 16 12 3 0 22.5 8 62 P
2002 Babak Yurii 10 0 16 12 0 12 12 8 60 III
2001 Semchyshyn Yurii 11 19 2 35 58 114 III
2001 Provashynskyi Marian 10 37 23 16 30 106 III
2001 Hevka Ihor 11 19 16 7 23 65 P
2001 Levytskyi Anatolii 11 0 0 0 0 0 P
2000 Mykula Yurii 11 9 31 1 5 13 59 II
2000 Matiushevskyi Viktor 11 11 0 4 16 13 44 III
2000 Semchyshyn Yurii 10 9 0 7 18 5 39 III
2000 Yarych Ivan 11 9 4 1 5 5 24 P
2000 Provashynskyi Marian 9 0 1 0 11 0 12 P