Ivano-Frankivsk Oblast
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics 2013

Ім'я Клас A B C D E F G H Сума Дип.
Maliarchuk Andrii Romanovych 10 60 0 0 0 65 60 20 0 205 P
Slobodian Nazar Vasylovych 10 60 0 10 0 90 40 0 0 200 P
Kuryliak Volodymyr Viktorovych 11 60 0 0 0 20 70 20 0 170 P
Fastiuk Yevhen Ihorovych 11 60 0 0 0 45 60 0 0 165 P