Lytviakov Yehor Kostiantynovych

Участь на Ukrainian Physics Olympiad

# Рік Команда Клас A B C D E F G AP Сума Мк. Дип.
# 2024 Chernihiv O. 9 0.5 0 0.5 0.5 5 3 0 0 9.5 35 У