Koval Heorhii Andriiovych

Участь на Ukrainian Olympiad in Informatics

# Рік Команда Клас A B C D E F G H Сума Мк. Зм. Дип.
# 2021 Kharkiv O. 10 100 55 14 7 73 0 18 0 267 18 44 III
# 2020 Kharkiv O. 9 100 41 0 5 100 0 0 0 246 11 54 III

Участь на Ukrainian Mathematical Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E Сума Мк. Дип.
# 2021 Kharkiv O. 10 6 7 0 0 7 7 5 1 33 5 II
# 2020 Kharkiv O. 9 7 4 1 0 7 7 0 1 27 6 II
# 2019 Kharkiv O. 8 7 7 2 7 7 7 7 6 7 0 57 3 II