Lviv Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad

Рік Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP Сума Дип.
2024 Hlova Semen Yuriiovych 10 3.25 6.59 17 28.44 4.17 39.5 22.93 31.85 153.73 I
2024 Zakrevska Iryna Oleksandrivna 11 3 12.05 23 19.88 10 33 22.75 21.7 145.38 I
2024 Salyk Andrii Vasylovych 11 2.55 13.18 13 30.97 2.5 39.5 26.95 11.99 140.64 I
2024 Havrykh Yurii Dmytrovych 11 2.85 9.55 23.25 31.13 0 18 24.68 29.4 138.86 I
2024 Kokhmanskyi Mykhailo Mykhailovych 10 5 7.27 17.25 20.63 0 39.5 24.68 17.33 131.66 I
2024 Shurman Oleh Dmytrovych 11 1.1 8.64 11.75 13.75 7.33 27 23.1 17.33 110 II
2024 Hul Hryhorii Oleksandrovych 10 0.8 4.09 8.25 16.13 1.67 18.5 3.33 22.05 74.82 III
2024 Broshko Andrii Mykhailovych 8 0 5.91 0 18.63 6.42 10.5 22.4 7.7 71.56 III
2024 Durych Yaroslav Stepanovych 10 3.75 1.82 2.5 12.34 11.67 12.5 5.08 18.9 68.56 III
2019 Hembarovskyi Oleh Bohdanovych 10 18 8 1 7 12 9 2 10 22 9 0.0 98 I
2019 Bakalik Nazarii Andriiovych 10 16 13 4 3 9 6 16 10 4 13 0.0 94 II
2019 Burda Bohdan Tarasovych 11 11 15 3 0 0 7 0 10 6 10 0.0 62 P
2019 Petruniak Ostap Ihorovych 10 10 10 8 1 3 7 9 0 0 9 0.0 57 P
2019 Bamburova Yuliana Andriivna 11 13 5 1 2 6 1 1 0 3 11 0.0 43 P
2018 Teliuk Artem Mykhailovych 11 17 3 0 15 13 0 4 20 13 21 10 2 0.0 118 II
2018 Kohut Davyd Bohdanovych 11 22 2 0 7 10 0 2 27 13 22 4 2 0.0 111 III
2018 Burda Bohdan Tarasovych 10 13 1 0 10 13 0 6 29 13 0 13 1 0.0 99 II
2018 Hembarovskyi Oleh Bohdanovych 9 13 2 1 5 16 0 2 17 13 15 10 0 0.0 94 III
2017 Manko Anna Ivanivna 11 60 10 25 123 81 25 87 127 90 30 0.0 658 I
2017 Vovk Andrii Sviatoslavovych 10 16 0 54 69 2 20 51 101 22 9 0.0 344 III
2017 Teliuk Artem Mykhailovych 10 26 0 4 50 2 10 11 107 18 19 0.0 247 P
2017 Hembarovskyi Oleh Bohdanovych 8 13 5 12 10 2 25 24 89 0 19 0.0 199 P
2016 Daliavskyi Vladyslav Serhiiovych 11 15 19 31 7 0 14 19 0 0 0.0 105 III
2016 Manko Anna Ivanivna 10 8 22 25 6 0 10 5 0 4 0.0 80 P
2016 Butryi Oleh Viktorovych 11 30 19 14 3 0 8 0 0 2 0.0 76 P
2015 Manko Anna Ivanivna 9 7 57 55 44 8 34 20 0.0 225 II
2015 Myhal Dmytro Stepanovych 11 22 45 29 14 12 39 20 0.0 181 P
2014 Manko Anna Ivanivna 8 6 19 33 2 20 18 37 2 0.0 137 II
2014 Myhal Dmytro Stepanovych 10 17 0 37 0 8 12 25 25 0.0 124 III
2014 Marochkanych Oleksandr Romanovych 11 8 0 9 22 31 26 0 2 0.0 98 P
2014 Daliavskyi Vladyslav Serhiiovych 9 13 0 24 19 13 11 5 2 0.0 87 P
2013 Skolotianyi Andrii Yuriiovych 11 0 36 2 3 10 28 47 0.0 126 III
2013 Borodatyi Petro Andriiovych 11 1 0 23 3 25 30 35 0.0 117 P
2013 Dunets Roman Oleksiiovych 11 0 0 0 6 30 31 44 0.0 111 P
2013 Marochkanych Oleksandr Romanovych 10 30 1 6 0 5 27 29 0.0 98 P
2013 Dyda Nazarii Petrovych 11 0 4 7 10 0 33 40 0.0 94 P
2013 Badz Andrii Stepanovych 11 4 7 11 1 25 11 35 0.0 94 P
2013 Manko Anna Ivanivna 7 1 4 16 14 5 30 17 0.0 87 P
2012 Popkov Ihor Ihorovych 11 5 43 30 22 0 0 20 48 0.0 168 I
2012 Dyda Nazarii Petrovych 10 2 4 31 16 0 10 20 32 0.0 115 III