Vyhivskyi Yaroslav Viktorovych

Участь на Ukrainian Physics Olympiad

# Рік Команда Клас A B C D E F G AP Сума Мк. Дип.
# 2024 Dnipropetrovsk O. 11 0.5 0.5 0.5 0 3 0 0.5 0 5 31 У