Skovliuk Daria Yuriivna

Участь на Ukrainian Mathematical Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Мк. Дип.
# 2010 Zhytomyr O. 10 1 0 0 0 2 0 6 0 9 28 У
# 2009 Zhytomyr O. 9 1 1 0 0 1 2 5 0 10 27 У