Zavalska Anastasiia

Участь на Ukrainian Mathematical Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Мк. Дип.
# 2021 Zhytomyr O. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 У