Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2020

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kyiv City 2 3 2 7 3.00000
2 Poltava Oblast 4 3 8 17 2.17647
3 Kharkiv Oblast 0 5 4 10 1.90000
4 Khmelnytskyi Oblast 1 2 2 7 1.85714
5 Dnipropetrovsk Oblast 0 2 5 7 1.57143
6 Zhytomyr Oblast 1 0 2 5 1.40000
7 Ivano-Frankivsk Oblast 1 0 0 4 1.25000
8 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 2 0 9 1.22222
9 Zakarpattia Oblast 0 2 1 6 1.16667
10 Vinnytsia Oblast 0 1 1 4 1.00000
11 Volyn Oblast 0 1 0 4 0.75000
12 Odesa Oblast 0 0 2 4 0.50000
12 Kirovohrad Oblast 0 0 2 4 0.50000
14 Donetsk Oblast 0 0 1 3 0.33333
14 Kherson Oblast 0 0 1 3 0.33333
14 Mykolaiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
14 Zaporizhzhia Oblast 0 0 1 3 0.33333
18 Chernihiv Oblast 0 0 1 5 0.20000
19 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Lviv Oblast 0 0 0 5 0.00000
19 Sumy Oblast 0 0 0 4 0.00000
19 Cherkasy Oblast 0 0 0 2 0.00000
19 Chernivtsi Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Ternopil Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000