Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2019

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 2 2 1 6 2.83333
2 Kharkiv Oblast 3 3 2 13 2.00000
2 Poltava Oblast 2 6 4 16 2.00000
4 Dnipropetrovsk Oblast 0 3 1 6 1.66667
5 Kyiv City 1 1 3 7 1.57143
6 Zhytomyr Oblast 0 1 2 4 1.25000
7 Zakarpattia Oblast 1 1 0 7 1.14286
8 Lviv Oblast 0 1 0 3 1.00000
8 Khmelnytskyi Oblast 0 1 6 9 1.00000
8 Chernihiv Oblast 0 1 0 3 1.00000
11 Kirovohrad Oblast 0 0 3 4 0.75000
12 Sumy Oblast 0 0 2 3 0.66667
12 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 2 3 0.66667
14 Odesa Oblast 0 0 2 5 0.40000
15 Mykolaiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
15 Chernivtsi Oblast 0 0 1 3 0.33333
17 Rivne Oblast 0 0 1 4 0.25000
17 Vinnytsia Oblast 0 0 1 4 0.25000
17 Volyn Oblast 0 0 1 4 0.25000
20 Kherson Oblast 0 0 1 5 0.20000
21 Donetsk Oblast 0 0 0 3 0.00000
21 Cherkasy Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Zaporizhzhia Oblast 0 0 0 4 0.00000
21 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000
21 Ternopil Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000