Zhytomyr Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2013

Ім'я Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D AP AP Сума Дип.
Kravchuk Oleksandr Serhiiovych 11 28 11 24 0 30 30 44 0 0.0 167 III
Afanasiev Yevhenii Volodymyrovych 10 39 0 4 3 20 4 29 0 0.0 99 P
Lypko Oleksandr Serhiiovych 11 9 5 6 1 0 14 32 0 0.0 67 P