Sumy Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2014

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D AP AP Сума Дип.
Popov Nikita Viktorovych 11 0 0 36 41 49 29 33 25 0 0.0 213 I
Usyk Roman Volodymyrovych 11 5 0 29 36 49 26 42 22 0 0.0 209 II
Zavrazhnyi Dmytro Kostiantynovych 11 17 20 21 6 21 15 5 25 0 0.0 130 P
Akhtyrtsev Illia Ivanovych 10 15 42 0 0 25 17 0 0 0 0.0 99 P
Ihnatiev Ihor Valeriiovych 10 12 16 10 3 24 21 2 2 0 0.0 90 P