Kharkiv Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2012

Ім'я Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E AP Сума Дип.
Hrytsenko Volodymyr Hryhorovych 11 4 0 24 24 0 0 20 35 0.0 107 P
Parkhomenko Vladyslav Mykolaiovych 10 2 6 17 22 0 0 5 14 0.0 66 P