Shpychko Vladyslav Valentynovych

Участь на Ukrainian IT Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D AP Сума Мк. Зм. Дип.
# 2015 Khmelnytskyi O. 11 3 102 34 14 16 54 20 0.0 243 11 16 III
# 2014 Khmelnytskyi O. 10 2 18 28 8 30 19 2 0 0.0 107 19 57 У