Herasymenko Anton
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2009

A B C D E F Сума
67.5 0 10 10 10 20 117.5
Команда Kyiv Oblast
Клас виступу 10
Клас навчання 10
Загальне місце 114
Місце по класу 36
Диплом Participant