Kaidalov Anton
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2003

A B C D E F Сума
10 5 5 10 10 20 60
Команда Kharkiv Oblast
Клас виступу 11
Клас навчання 11
Загальне місце 95
Місце по класу 52
Диплом Participant