Siedielnikov Anton
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2001

A B C D Сума
1 2 9 2 14
Команда Sevastopol City
Клас виступу 9
Клас навчання 9
Загальне місце 117
Місце по класу 17
Диплом Participant