Khvan Anton
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2001

A B C D Сума
10 9 58 2 79
Команда Sevastopol City
Клас виступу 10
Клас навчання 10
Загальне місце 80
Місце по класу 24
Диплом Third