Danylenko Oleksandr
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2000

A B C D E Сума
17 1 1 20 13 52
Команда Sevastopol City
Клас виступу 10
Клас навчання 10
Загальне місце 32
Місце по класу 6
Диплом First