Командні результати Ukrainian Mathematical Olympiad
2021

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kyiv City 3 8 2 13 3.15385
2 Kharkiv Oblast 3 10 4 17 2.88235
3 Zaporizhzhia Oblast 1 0 2 4 1.75000
4 Dnipropetrovsk Oblast 1 1 4 8 1.50000
4 Vinnytsia Oblast 1 1 1 6 1.50000
6 Chernivtsi Oblast 0 1 2 4 1.25000
7 Lviv Oblast 0 2 4 9 1.11111
8 Poltava Oblast 1 0 2 7 1.00000
9 Odesa Oblast 0 1 3 7 0.85714
10 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 1 4 9 0.77778
11 Volyn Oblast 0 0 2 3 0.66667
12 Khmelnytskyi Oblast 0 0 2 4 0.50000
13 Zakarpattia Oblast 0 0 3 7 0.42857
14 Zhytomyr Oblast 0 0 2 5 0.40000
15 Cherkasy Oblast 0 0 1 3 0.33333
15 Donetsk Oblast 0 1 0 9 0.33333
17 Mykolaiv Oblast 0 0 2 7 0.28571
18 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 1 6 0.16667
19 Rivne Oblast 0 0 0 4 0.00000
19 Chernihiv Oblast 0 0 0 4 0.00000
19 Kherson Oblast 0 0 0 6 0.00000
19 Ternopil Oblast 0 0 0 4 0.00000
19 Luhansk Oblast 0 0 0 4 0.00000
19 Kyiv Oblast 0 0 0 5 0.00000